Log in

Информационна среща по проект “Обичам живота, живея здравословно”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В рамките на два дни се проведе информационна среща, част от проекта „Обичам живота, живея здравословно”. Срещата се организира от ръководния екип на СНЦ „Тенис клуб Едеквайс” и е насочена основно към младежите между 15 и 29 години. Участниците бяха запознати с предстоящото обучение, в което биха могли да заявят участие по време на тази инициатива.

Членовете на експертния екип и ръководния екип направиха анализ и на база на получените данни ще бъдат изготвени рекламни и информационни материали, които да бъдат раздавани на младежи по време на следващите мероприятия по проекта.

Аудиторията бе запозната с целите и приоритетите на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 година.

Форматът на това мероприятие не бе само информативен, а също така бе проведена и беседа между експертите и присъстващите. Проведоха се и дискусии свързани с ползите от здравословните практики, който младежите могат да използват и вредата от зависимостите.

life