Log in

ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ ЗА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОБЩИНА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Служителите от отдел „Екология и чистота” към общинска администрация – Банско започват проверки на територията на цялата община за установяване на изоставени регистрирани моторни превозни средства или снети от отчет моторни превозни средства разположени върхи терени общинска собственост на територията на община Банско. При проверките ще се изготвят констативни протоколи с предписание за предприемане на конкретни последващи действия от страна на собствениците на излели от употреба моторни превозни средства.

Проверките ще се осъществяват съгласно правомощията на кмета, регламентирани в Закона за движение по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 3 и правомощията по чл. 16, ал. 1, т. 2 и чл. 46 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

stara-kola