Log in

Общинска кампания за предоставяне на дърва за огрев

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинска администрация Банско уведомява, че от 16 юли 2018 г., понеделник, стартира кампанията за събиране на заявления за предоставяне на дърва за огрев. Всеки жител на община Банско може да подаде своето заявление на фронт-офиса на администрацията в срок до 24 август 2018 г. Ще бъдат предоставяни за закупуване до 10 куб. метра дървесина на домакинство.

От 3 септември община Банско ще предостави списъците с одобрените лица на горските стопанства ТП „ДГС Добринище” и ТП „ДГС Места”, както и НП „Пирин” за закупуване на дървения материал за предстоящия отоплителен сезон.

Ще бъдат одобрявани заявления на лица, които са погасили задълженията си към община Банско.

45fcf48ee0f25873e41a748500a9513d big