Log in

Създаването на ново общинско дружество „Топлоснабдяване Банско” бе одобрено на извънредна сесия в Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На извънредна сесия на Общински съвет Банско, свикана по искане на кмета Георги Икономов, бе взето решение за учредяването на ново общинско дружество с наименованието „Топлоснабдяване Банско” ЕООД. Причината за спешното свикване на местния парламент бе писмо от управляващото локалната топлоцентрала на биомаса дружество „Тевно”, с което известява прекратяването на работата на инсталацията за производство на топлинна енергия.

Каква е предисторията: През 2006 г. Банско става един от малкото градове в България с екологична централа за производство на топлинна енергия от биомаса. Инвестицията, направена от фирма “Булекоенергия”, се оказва губеща, въпреки подкрепата на община Банско чрез включването на обществените сгради като абонати на топлоцентралата. Инсталацията преминава в ръцете на банковите институции.

„Дружество “Тевно” направи опит да я оздрави и управлява за период от няколко години, но окончателно се отказа преди дни. Това постави общината ни пред трудната задача да намерим бързо най-правилното решение, за да не останат училищата, детските градини и присъединените частни абонати без отопление през идващата зима. А алтернативата на този етап е една – да преминем в управление на централата за срок от една година, за да обезпечим отоплителния сезон” поясни ситуацията Икономов.

В рамките на този едногодишен период общината планира да си даде време, през което да бъдат изготвени необходимите финансови и икономически анализи, на базата на които да се вземе дългосрочно решение за бъдещето на топлоцентралата в Банско и нейните абонати.

toplo-001

toplo-002

toplo-003