Log in

Покана за обществено обсъждане отчет на бюджета за 2017 г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На основание чл. 50, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Банско, приета от Общински съвет – Банско, обявявам обществено обсъждане на отчета на бюджета на Община Банско за 2017 г., което ще се състои на 22.08.2018 г. от 11:00 ч. Същият е публикуван на официалната електронна страница на администрацията www.bansko.bg.

Обсъждането ще се проведе в Заседателната зала на Община Банско при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на отчет на изпълнението на приходите на община Банско за 2017 г.
  2. Обсъждане на отчет на изпълнението на разходите на община Банско за 2017 г.

 

ПЕТЪР БАРЯКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНСКО

 

vajno2