Log in

СЪОБЩЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА БАНСКО, че могат да предават своите отпадъци от:


- електрическо и електронно оборудване;
- батерии и акумулатори;
- отработени масла

в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес: „Патриарх Евтимий” № 4 (до Общинска служба Земеделие) на:

-26 Октомври 2018 год. /от 12.00 часа до 14.00 часа/, както и на
- 15 Ноември 2018 г. /от 12.00 часа до 14.00 часа/.

otpaduci