Log in

Съвместно пожаро-тактическо учение се проведе в Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

bansko-pojarna-03Днес на територията на Национален парк „Пирин“ в община Банско, се проведе пожаро-тактическо учение на тема „Ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнал горски пожар на територията на община Банско, област Благоевград”. В него взеха участие сили и средства на всички структурни звена на РДПБЗН - Благоевград и другите съставни части на ЕСС - Национален парк „Пирин“, доброволци от доброволното формирование към община Банско, РУ Банско при ОДМВР - Благоевград, както и ФСМП – Банско. От назначения оперативен щаб с ръководители кмета Георги Икономов, секретаря Иван Кадев и началника на РДПБЗН – Георги Пармаков, се проиграха и изготвените от работна група „Правила за организация и ред за работа на оперативния щаб при ликвидирането на горски пожари“. Благодарение на вложените от всички участници в учението умения и старание, основните цели бяха изпълнени.

Построена беше водоснабдителна линия чрез схема на верижно водоснабдяване „от помпа в помпа“ на разстояние над 1500 м. и денивелация 150 м. Основна цел на учението бе да се провери степента на подготовка на състава, придобитите умения и навици, а така също придобиване на нови такива, проверка възможностите на пожарната техника, с която разполага РДПБЗН - Благоевград, както и да се подобри взаимодействието и координацията с останалите части на Единната спасителна система.