Log in

Кметът на Банско организира среща по темата за употребата на наркотици

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

По инициатива на началника на Районното полицейско управление в Банско, г-н Иван Попов, кметът на Община Банско, Георги Икономов организира работна среща с директорите на училищата на територията на община Банско. На дискусията бяха поканени също експерти от Института по психология към МВР, а конкретната тема бе подобряване на превенцията на употребата на наркотици сред подрастващите.

Полицейският началник запозна присъстващите с тревожните тенденции на увеличаване на броя на употребяващи деца, както и смъкване на възрастовата граница.

„Първата стъпка в работата ни с децата е да изградим доверие у тях - към семейство, училище и органите на реда. Оттук нататък щафетата за конкретните практически занимания за постигането на тази цел, е в ръцете на експертите към МВР и на директорите на учебните заведения. Те имат за задача в кратък срок да изготвят програма, която да започне да се изпълнява още през Втория срок от настоящата учебна година.

Но най-важното звено си остава семейството. Призовавам родителите да бъдат бдителни и отговорни. Нека не се притесняват да търсят специализирана информация и помощ от органите на реда или от училищните психолози” коментира Икономов резултата от срещата.

Програмата за повишаване на доверието на децата в институциите ще предложи занимателни и игрови форми, подходящи за възрастта на учениците от 5 до 8 клас. Тя ще бъде изработена с експертното съдействие на психолозите от МВР и пилотно ще се изпълнява до края на учебната 2018/2019 г.

drugs-001

drugs-002