Log in

СУ „Неофит Рилски”, гр. Банско домакин на международна среща

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На 12 февруари, под ръководството на РУО-Благоевград, СУ „Неофит Рилски” - гр.Банско бе домакин на среща между директорите, педагогически екипи от преподаватели, специални педагози и представители на гръцка неправителствена организация.

Лектор по време на демонстрационните събития за Европейски хармонизиран номер, гореща линия за изчезнали деца, бе д-р Росанка Венелинова.Заедно с партньорите от Гърция и с активното участие на г-н Ивайло Златанов, началник на РУО-Благоевград, бяха обсъдени проблемите, поставящи деца в риск в позиция на потенциални жертви на отвличане или изчезване.

Участниците в семинара бяха запознати с комуникационните възможности на горещата телефонна линия 116 000 по проект „Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II”.

Гостите от Гърция споделиха своя опит при справянето с проблемите на детската превенция и защита. На срещата от думите на г-жа Барякова, директор на училището домакин, стана ясно, че Община Банско има вече своя стартирала стратегия за превенция на детската сигурност чрез съвместни демонстрационни обучения между училищата и РПУ-Банско.

sreshta