Log in

Избирателни списъци

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Във връзка с предстоящите избори за Европейския парламент, които ще се проведат в България на 26 май 2019г., в град Банско и населените места на Общината избирателните списъци вече са обявени на обществено достъпни места.

Избирателните списъци за всяко населено място са обявени както следва:

- гр. Банско – фоайе на читалище „Никола Вапцаров“, както и на официалния сайт на Община Банско – www.bansko.bg, рубрика Избори за европейски парламент 2019

- гр. Добринище – фоайе на читалище „Димитър Благоев“

- с. Места – Клуб на пенсионера

- с. Кремен – Клуб на пенсионера

- с. Гостун – Клуб на пенсионера

- с. Осеново – Клуб на пенсионера

- с. Филипово – Клуб на пенсионера

- с. Обидим – Клуб на пенсионера

Община Банско призовава гражданите да проверят данните си в избирателните списъци. При установени пропуски, непълноти, или грешки, следва да се обърнат към служба ГРАО при Общинска администрация Банско.

evroizbori