Log in

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛ ИНСТИТУТ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Уважаеми съграждани,

Във връзка с промяната в пенсионното законодателство от началото на 2019 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще осъществи разяснения на гражданите, на които им предстои пенсиониране, относно изчисляване на размера на пенсиите им. Консултациите за община Банско ще се състоят в Тържествената зала на читалище "Никола Вапцаров" гр.Банско на 16.05.2019 год. /четвъртък/ от 9.00-12.30 от 13.30-17.00 часа. Заинтересованите лицата трябва да предоставят документи за осигурителния си доход за избраните от тях три години от последните им 15 години осигурителен стаж преди 1997 година.

Важно