Log in

Докторант от Банско за трета поредна година се нареди в челната тройка сред младите учени, участвали в Националните четения за студенти и докторанти

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Събитието се организира всяка година, като част от календара на Филологическия факултет и като събира множество млади филолози от България и чужбина.

Сред победителите от различни универистети в страната, Китай и Албания, на трето място със своя доклад е класирана и Александра Димитрова Клечорова, която е в момента е докторант по диалектология във факултета.

Докладът на Александра е на тема „Тематични групи лексика в банския говор“, с който тя прави дълбоки проучвания в сферата именно на родния си диалект, който имат ценна научна стойност.

Това е поредна победа за Клечорова, която от три години насам защитава докладите си, нареждайки са на 1-во място през 2017 и на трето през 2018 на Националните четения.

Всички трудове на Александра са свързани изцяло с езикознанието и проучването на банския говор, като предните години тя представи пред журито доклади за „Прякорите и фамилните имена в Банско“, както и „Особености на банския говор на лексикално равнище“.

Самата дипломна работа, с която Клечорова защити през 2017 бакалавърската си степен, е на тема „Лексиката в Банско“. Обемен труд от 300 страници, който събира всички досега проучвани на говора и допълва с нови констатации.

Магистърската степен на Александра е по журналистика, а към момента тя работи върху дисератцията си, отново проучваща банския диалект и имаща за цел да се превърне в най-обемния труд по езикознание, свързан именно с Банско и диалекта му.

Александра е носител и на приза „Студент на годината“, участник в конкурс на Съюза на българските учени, както и двукратен притежател на приза „Носители на просвета“.

1

2