Log in

Кметът Георги Икономов сключи договор с Агенция по заетостта

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът Георги Икономов сключи договор с Агенция по заетостта за стартиране на Регионална програма, която е насочена към безработни граждани. Чрез нея местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда, като разкриват нови работни места за безработни лица от уязвимите групи.

Девет лица вече подписаха своите трудови договори за срок от шест месеца, на длъжност “общ работник”. Те ще са разпределени по всички населени места и ще извършват поддръжка, поливане и почистване на зелените площи, поддръжка и почистване на тротоари, вади, улични платна и алеи.

img 0074

img 0081