Log in

Изнесена приемна на тема „Европейски средства в подкрепа на младите земеделски стопани“

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На 18 юни (вторник) 2019 г. от 13:00 часа, във фоайето на ТИЦ - Банско, Областен информационен център – Благоевград ще проведе изнесена приемна на тема „Европейски средства в подкрепа на младите земеделски стопани“ за заинтересовани целеви групи от община Банско. 

По време на приемната ще бъде предоставяна информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване.

Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Услугите ни са напълно безплатни за всички заинтересовани лица. 

За контакти: Елена Михова – експерт Комуникация и информация, тел. 0893/33 67 28

640-420-konkurs-za-obshto-logo-na-evrofondovete