Log in

Национална конференция на местните власти

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на Общината Георги Икономв, заедно с колегите си Асен Кирицов, Владимир Кушлев и Димитър Русков, взеха участие в Националната конференция на местните власти, организирана от НСОРБ в Боровец. Конференцията е заключителна и на нея бяха отчетени постиженията през изминаващия мандат и разисквани приоритетите на общините и Сдружението през следващите десет години.

Дискусиите, в които взеха участие министри и зам. министри от Кабинета, категорично показаха, че за изпълнение на отговорностите си и реализиране на идеите за развитие, общините се нуждаят от:
- Усъвършенствани механизмите за облагане на местните ресурси (особено в земеделските общини) в полза на собствените им приходи;
- Подобряване на разпределението на държавните трансфери и капиталови субсидии;
- Качествена промяна в контролните функции за местните власти при доставянето на услугите в областта на социалното дело и образованието.

Предложенията за бъдещи действия на НСОРБ и общините, за които има, или може да се постигне обществен консенсус, бяха обобщени и формулирани в Посланието към общинските съветници и кметове от мандат 2019 – 2023 "Общини и държава – партньори в настоящето и бъдещето на България".

konferenciq