Log in

Временна забрана за движение

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско информира всички свои граждани и гости на града, желаещи да посетят Пирин, че за периода от 26.07.2019 г. до 31.08.2019 г., се въвежда временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства в част от четвъртокласен общински път град Банско - хижа Вихрен, от местност „Шилигарника” до хижа „Вихрен”. Забраната важи през посочения период за часовия интервал от 08:00 ч. до 16:00 ч. Забраната не се прилага за МПС със специален режим на движение.

Ограничението се налага предвид изключителната натовареност на пътния участък, създаваща реални предпоставки за застрашаване живота и здравето на участниците в движението и за възникване на пътнотранспортни произшествия.

На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, пътният участък e сигнализиран със съответните пътни знаци, а именно: В1 – „Забранено е влизането на пътни превозни средства след знака”. В местността „Шилигарника” са предвидени места за паркиране на автомобилите, като контролът за спазване на забраната ще бъде упражняван от органите на МВР и служители на Дирекция Национален парк „Пирин”.

medium Hizha Vihren