Log in

Изнесени приемни от служители на отдел "ПЕНСИИ" от ТП на НОИ - Благоевград

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Националният осигурителен институт ще проведе изнесени приемни от служители на отдел "ПЕНСИИ" от ТП на НОИ - Благоевград на 18.09.2019 година от 09:00-12:30 и от 13:30 - 17:00 в тържествената зала на на читалище "Никола Вапцаров"

 

obshtina-2019