Log in

Дезaкаризация срещу кърлежи и бълхи

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско уведомява всички граждани и гости, че на 17.09.2019г. при подходящи метеорологични условия ще започне извършването на дезaкаризация срещу кърлежи и бълхи на зелените площи, детски и спортни площадки, Градския парк, централната градска част и улици в Банско. Обработваните терени ще са обозначени с информационни табели. Ще бъдат използвани само разрешени за пускане на пазара и одобрени от компетентните органи биоцидни препарати.

karleji