Log in

Общо отчетно – изборно събрание НЧ "Никола Вапцаров"

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

vajnoНастоятелството на НЧ „Никола Вапцаров – 1894г.” гр.Банско

Свиква

Общо отчетно – изборно събрание

На 4.12.2019г. от 17.30ч. в Тържествената зала на читалището

 

Дневен ред на събранието:

  1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Никола Вапцаров – 1894г.” гр.Банско за периода 2017г. – 2019г.
  2. Отчетен доклад на Проверителната комисия за същия период
  3. Избор на Настоятелство, Проверителна комисия и Председател