Log in

ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ "ДИГИТАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ" В БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Председателят на Общински съвет Банско Димитър Русков проведе работна среща с директора на Института за мениджмънт и знание - Скопие /ИКМ/ проф. Роберт Димитровски. На нея бяха обсъдени въпроси във връзка с провеждането на 23-та Международна конференция ЗНАНИЕТО В ПРАКТИКАТА, на която Община Банско ще бъде съорганизатор. От 12 до 15 декември ИКМ в сътрудничество с още 47 университети, факултети и институти в Банско ще се проведе форум под наслов "Дигитален туристически маркетинг".

dtm