Log in

Информация за данъчно задължените лица към Община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Новата данъчна кампания за 2020 година започна от 07 януари 2020 г., като напомняме, че при заплащането на задълженията в пълен размер до 30 април, лицата ползват отстъпка от 5 % от общия им размер.

Във връзка със Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско, Общинска администрация Банско, отдел „Приходи”, напомня на данъчно задължените лица крайните срокове за подаване на годишни декларации:

-           30 януари е крайният срок за подаване на декларация по образец от лицата, които подлежат на облагане с туристически данъкпо чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ;

-           31 януари е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за облагане с патентен данък съгласно чл. 61н от ЗМДТ.

Срокове за плащане на местни данъци и такси!

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски, както следва :

Първа вноска - до 30 юни

Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие - до 31 януари;
  2. за второто тримесечие - до 30 април;
  3. за третото тримесечие - до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Може да проверите данъчните си задължения на интернет страницата на общината:

www.bansko.bg /Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения.

Може да заплатите данъчните си задължения по следните начини:

На каса на отдел „Приходи” в сградата на Общинска администрация – Банско (в брой или чрез ПОС-терминал с банкова карта издадена от банка оперираща на територията на страната) от 7,30–18,00 ч.;

 

По банков път на следната банкова сметка:

Банка :ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN : BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC код: FINVBGSF

Задължителен код според вида на плащане:

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти;

44 24 00 – Такса за битови отпадъци;

44 23 00 - Данък върху превозните средства (МПС);

44 28 00 - Туристически данък;

44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък.

Чрез Виртуален ПОС-терминал: www.bansko.bg /Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения/Oнлайн плащане;

Чрез системата Изипей.

Повече информация можете да получите на телефон: 0749/886 39

 

vajno-3