Log in

СЪОБЩЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Поради зачестилите прояви на вандализъм върху заобикалящата ни зелена система, Общинска администрация - Банско приканва граждани и гости на града да спазват разпоредбите в Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Банско (по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията - ЗУТ), съгласно които :  

Чл. 34. (1) "Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост" и

Чл. 35.(2) "В обществените зелени площи се забранява:

2. повреждането на растителността;

Нарушителите подлежат на наказание, съгласно:

Чл. 50. (1) "За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Банско – растителност исъоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им."

 

отдел "Озеленяване"

 

vavno-yellow