Log in

СМЯНА НА МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА „ПФК БАНСКО” ЕАД

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На днешното си заседание, общинските съветници единодушно извършиха пълна промяна в състава на Съвета на директорите на ПФК Банско ЕАД. Досегашните членове бяха освободени от членство в Съвета, но не и от отговорност. Незадоволителните финансово състояние, мениджмънт и резултати в спортната дейност на футболния клуб, са някои от основанията за предприетите от Общински съвет мерки за оздравяване на клуба. Разходи, за които има съмнения, че са неправомерни, да бъдат обект на специална проверка, настояха съветници. Община Банско е едноличен собственик на капитала на ПФК Банско ЕАД и като такъв упражнява правата си чрез Общински съвет Банско. При едноличните акционерни дружества едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание. В това си качество може да избира и освобождава Съвета на директорите. Според кмета на Община Банско Иван Кадев, който е вносител на докладната записка за промяна на състава на Съвета, налице е обоснована необходимост за промяна на управлението на клуба и реорганизиране на мениджърския екип с цел по-ефективно управление и постигане на положителен резултат. Това може да бъде постигнато само от нов мениджърски екип от лица, имащи отношение към спорта, в частност – футбола, аргументира се кметът. Общинските съветници единодушно избраха нов Съвет на директорите в състав: Георги Бенин, Александър Витанов, Димитър Слаев, Иван Пицин и Иван Кюркчиев. Новоизбраните членове на Съвета на директорите на клуба са хора от Банско с доказано активно отношение към футбола на местно ниво и имат намерения да променят изцяло концепцията на работата в ПФК. Ще бъде преразгледано съотношението на разходите за мъжкия отбор и детската футболна школа в полза на подготовката на децата. През 2020 г. ПФК Банско ще разполага с бюджет 300 хиляди лева от общо одобрените планирани разходи за дейност „Физкултура, спорт и туризъм” в размер на 969 хил. лв.

 

pfk-bansko