Log in

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗМА В БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Заработи новият състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Банско. Той е определен със заповед на кмета на Община Банско Иван Кадев. Със същата заповед е утвърден и Правилник за организация и дейността на Консултативния съвет, разработен въз основа на чл.13 от Закона за туризма.

„Туризмът е основният бранш в икономиката на общината. Вие сте основните работодатели и като такива ние ценим високо вашата дейност. Общинското ръководство декларира, че ще работи съвместно с всички. Разчитаме на висока активност, както на членовете на Консултативния съвет, така и на организациите, които представлявате. От страна на общината може да разчитате на организационна и финансова помощ в рамките на средствата, с които разполагаме”, заяви кметът Кадев.

Зам.-кметът по икономическото развитие Сашка Въчкова информира Консултативния съвет, че се наблюдава положителна тенденция за събираемостта на туристическия данък и затова в бюджета на общината за 2020 г. са планувани 1 100 000 лева приход. Тя отбеляза, че през първия месец на тази година има регистрирани на много места повече нощувки, което се дължи на използването на Единната система за туристическа информция ЕСТИ. По статистиката на нощувките, ръста на туристите в общината през миналата година е 5%. „Въпреки безснежната зима, вие полагате изключителни усилия и се надявам да имаме добър резултат и от този сезон”, каза още тя.

По Програмата за развитие на туризма в Община Банско през 2020 г. внимание беше отделено на участието в различните туристически борси.Участниците се обединиха около мнението, че община Банско като дестинация трябва да бъде промотирана и на изложения в Европа, на които досега не е представяна. Те единодушно приеха отчета на програмата за 2019 г. и одобриха новата.

Предстои създаването на нова туристическа интернет платформа на община Банско, съобщи на участниците в Консултативния съвет секретарят на ОбА Иван Докторов.

 

2