Log in

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на ОбС

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на ОбС

Мандат 2015 – 2019г.

Решение

Заповед на Областен управител

1.

73/2016г.

Заповед №ОА-АК- 217/31.05.2016г.

вх. №ОС-С-1254/01.06.2016г.

2.

92/2016г.

Заповед №ОА-АК-65/11.02.2016г.

вх. №ОС-С-1215/12.02.2016г.

3.

95/2016г.

Заповед №ОА-АК-64/11.02.2016г.

вх. ОС-С-1216/12.02.2016г.

4.

245/2016г.

Заповед №ОА-АК-390/11.10.2016г.

вх. №ОС-С-1285/12.10.2016г.

5.

246/2016г.

Заповед №ОА-АК-390/11.10.2016г.

вх. №ОС-С-1285/12.10.2016г.

6.

281/2016г.

Заповед ОА-АК-430/08.11.2016г.

вх. №ОС-С-1288/14.11.2016г.

7.

448/2017г.

Заповед ОА-АК-244/14.07.2017г.

вх. №ОС-С-1366/17.07.2017г.

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay