Log in

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

КОД НА АДМИН. УСЛУГА НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

БЛАНКА

ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 1. Документ за собственост на имота;                         2. Скица на имота (по служебен път); 3. Удостоверение за наследници (по служебен път) Заяление - обща бланка до 14 дни 10 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №61 Отдел "Озеленяване" 0749/88652
2046 Експертна оценка на дървестна и храстовидна растителност 1. Документ за собственост на имота;                         2. Скица на имота (по служебен път); 3. Удостоверение за наследници (по служебен път) Заяление - обща бланка До 14 дни 5 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №63 Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Услуги с бобкат   Заяление - обща бланка   50 лв/час     Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Услуги с комбиниран багер   Заяление - обща бланка   60 лв/час     Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Услуги с верижен трактор Т-130   Заяление - обща бланка   120 лв/час     Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Услуги с верижен трактор ДТ - 75   Заяление - обща бланка   70 лв/час     Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Услуги с автовишка   Заяление - обща бланка   50 лв/час     Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Услуги с камион Мерцедес 1314 - 8 т.   Заяление - обща бланка   3 лв/км     Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Услуги с камион Мерцедес 814 - 4 т.   Заяление - обща бланка   3 лв/км     Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Услуги с валяк   Заяление - обща бланка   40 лв/лв.час     Отдел "Озеленяване" 0749/88652
  Издаване на удостоверение за регистрация на куче Ветеринарно-медецински паспорт Декларация по чл.117 от ЗМДТ 7 дни
12 лв/годишно
Не Заяви по електронен път - Услуга №62 Отдел "Екология и чистота" 0749/88651