Log in

cao final 1

План за интегрирано развитие на община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Покана за участие в обществено обсъждане на план за интегрирано развитие на община Банско за периода 2021-2027

 

План за интегрирано развитие на община Банско

ЗВ Банско-3-Model

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Банско) и с цел отразяване на интересите на максимално широк кръг от граждани и заинтересовани страни Ви предоставяме възможност да изложите своите конкретни идеи, които да доведат до разрешаването на идентифициран проблем или до подобряване на средата и условията на живот на територията на общината.

В случай, че сте представител на местен бизнес, образователни, социални, здравни, културни, спортни и др. институции, НПО, моля попълнете следния фиш за проектна идея -

https://survey.alchemer.eu/s3/90425291/fish-tseleva-grupa-2

В случай, че желаете да подаде фиш за проектна идея в качеството си на гражданин на Община Банско, моля отидете на следния линк -

https://survey.alchemer.eu/s3/90425310/fish-tsleva-grupa-3