Log in

Проекти изпълнени в община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Оперативна програма

Име на проект:

Обща стойност:

Етап на развитие:

„Регионално развитие“

     

„Корекция на река Глазне в град Банско- 1 етап община Банско“

1 017 647,22 лева

Приключен

„Подкрепа за диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ“

2 423 714,97 лева

Приключен

„Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин“

477 096,00 лева

Приключен

„Развитие на човешките ресурси“

„Приятелството прави чудеса“

181 036,84 лева

Приключен

„Административен капацитет“

„Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките знания между община Банско и община Кройдън“

300 514,64 лева

Приключен

„По- добро управление в община Банско“

79 510,00 лева

Приключен

„Повишаване квалификацията и компетентността на служителите на община Банско за създаване на модерна и ефективна общинска администрация“

90 907,88 лева

Приключен

Трансгранично сътрудничество
България- Македония

„Изграждане на трансгранично културно сътрудничество България – Македония“

294 176,15 Евро

Приключен

„Обща култура, традиции и история- мост към нашето европейско бъдеще“

299 457,90 Евро

Приключен

Трансгранично сътрудничество
България- Гърция

„Лесно пътуване: Гърция- България – Е-МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ“

93 673,34 Евро

Приключен

„Интегриране на гръцко – българския туристически продукт“

75 047,50 Евро

Приключен

Програма за развитие на селските райони

„Рехабилитация на общински път с. Места- с. Филипово- с. Осеново и рехабилитация на общински път II-19 – с. Кремен“

4 163 510,00 лева

Приключен

„Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско – град Добринище, село Места и село Филипово“

1 584 392,00 л лева

Приключен

Фонд „Козлодуй”

„Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен Фонд Козлодуй (2010- 2013)”, мярка 3

53 862,00 Евро

Приключен

„Околна среда“

„Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”

89 286 639 лева

В процес на изпълнение

Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2015, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“

„Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в Добринище“

221 961 лева

Приключен

Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

„Осигуряване на топъл обяд в община Банско“

32 993,72 лева

Приключен