Log in

Топлоснабдяване

Топлоснабдяване

 "Топлоснабдяване Банско" ЕООД уведомява своите абонати, че от 05.05.2023 г. преустановява подаването на топлинна енергия, поради извършване на ремонт на топлопреносната мрежа и профилактика на топлоцентралата в гр.Банско.