Log in

cao final 1

Контакти "Топлоснабдяване - Банско"

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

 '' Топлоснабдяване Банско " ЕООД - гр. Банско

Адрес:

Гр. Банско,
Промишлена зона  " Рупчовец "
Топлоцентралата на  "ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО " ЕООД
 
телефон :  +359 877001219
 
 
Начин на плащане : ПО БАНКОВ ПЪТ на   БАНКОВАТА СМЕТКА  на   "ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ  БАНСКО " ЕООД:
 
IBAN :       BG61FINV91501017196609

BIG:         FINVBGSF;

Титуляр: „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД