Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ОБЩИНА БАНСКО СЕ ПРЕДСТАВИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ В БЕРЛИН И ВИЕНА

ОБЩИНА БАНСКО СЕ ПРЕДСТАВИ НА МЕЖДУНАРОДНИ…

Съвместно с представители на туристическия бизнес, Община...

АЗ И ДРУГИТЕ ОКОЛО МЕН

АЗ И ДРУГИТЕ ОКОЛО МЕН

По повод Международния ден на търпението –...

СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ СКИ КЛУБ „ЮЛЕН“ В АВСТРИЯ

СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ СКИ…

Австрийския ски център Altenmarkt-Zauchensee прие над 1000...

СКИ КЛУБ „БАНСКО“ СЪС ЗЛАТЕН И СРЕБЪРЕН МЕДАЛ В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ ЗА БАЛКАНСКАТА КУПА ПО СКИ БЯГАНЕ

СКИ КЛУБ „БАНСКО“ СЪС ЗЛАТЕН И…

Скиорите от СК“Банско“ участваха в последно състезание...

В БАНСКО БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА СВЕТОВНОТО МЛАДЕЖКО ПЪРВЕНСТВО ПО СНОУБОРД

В БАНСКО БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА…

Световното първенство по сноуборд за младежи и...

ТАЛАНТЛИВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СК „ЮЛЕН“ ОКУПИРАХА ЧЕЛНИТЕ МЕСТА И В СНОУБОРДА

ТАЛАНТЛИВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СК „ЮЛЕН“ ОКУПИРАХА…

През изминалите дни на писта „Стената“ в...

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА`2023

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА`2023

22 март е определен за Световен ден...

ИЗЛОЖБАТА „ДА СИ СПОМНИМ С УВАЖЕНИЕ И УСМИВКА” РАЗВЪЛНУВА БАНСКАЛИИ

ИЗЛОЖБАТА „ДА СИ СПОМНИМ С УВАЖЕНИЕ…

Първата по рода си фотографска изложба от...

НОВИ ВЪРХОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „АЛПИРИНСКИ“

НОВИ ВЪРХОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „АЛПИРИНСКИ“

През изминалата седмица, на 18-ти и 19-ти...

СКИ КЛУБ „БАНСКО” ВЗЕ ЗЛАТОТО НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СКИ БЯГАНЕ

СКИ КЛУБ „БАНСКО” ВЗЕ ЗЛАТОТО НА…

На провелото се Държавно ппървенство по ски...

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА BANSKO FREERIDE WORLD TOUR QUALIFIER 3

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ…

България постигна две победи в голямото международно...

БАНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА ГОСТУВА В КРАКОВ

БАНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА ГОСТУВА В КРАКОВ

Гостуването на Музеен комплекс-Банско в Полша продължава...

ЗЛАТЕН ДУБЪЛ ЗА ЕЛЕНА ГЛАВЧЕВА И МИЛУШ ПАНЧЕВ ОТ СКИ КЛУБ „ЮЛЕН

ЗЛАТЕН ДУБЪЛ ЗА ЕЛЕНА ГЛАВЧЕВА И…

Най-добрите деца от пет нации премериха сили...

НАШИТЕ ДЕЦА

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

Днес учениците от четвъртите класове на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско пресъздадоха...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Обява за продажба на бунгало в Осеново

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Сграда с идентификатор 54136.1.235.2  (пет, четири, едно, три, шест, точка, едно, точка, две, три, пет,  точка, две) по КККР на с. Осеново, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-603/03.09.2019 г. на изп.директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед 18-10710-06.11.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград. Адрес на сградата: с. Осеново, п.к. 2774.  Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 54136.1.235. Същата е със застроена площ от 10 кв.м. ( десет кв.м.). Брой етажи: 1 /един/,  брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: Курортна, туристическа сграда. Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Началната тръжна цена за продажба на гореописания имот е 281.00 лв. (двеста осемдесет и един лева). На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС. Върху сумата се начислява и дължи данък придобиване на имущество.

Стъпката за наддаване е 20.00 лв. (двадесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 100.00 лв. (сто лева), която трябва да е постъпила по сметка на Община Банско най-късно до края на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

Търгът ще се проведе на 19.09.2022 г. (понеделник) от 16:30 часа, в Административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 19.09.2022 г. (понеделник) ще се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на  21.09.2022 г. (сряда) в 16:30 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на търга. Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, тел. +359 749 8 86 28.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ