Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ОБЩИНА БАНСКО СЕ ПРЕДСТАВИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ В БЕРЛИН И ВИЕНА

ОБЩИНА БАНСКО СЕ ПРЕДСТАВИ НА МЕЖДУНАРОДНИ…

Съвместно с представители на туристическия бизнес, Община...

АЗ И ДРУГИТЕ ОКОЛО МЕН

АЗ И ДРУГИТЕ ОКОЛО МЕН

По повод Международния ден на търпението –...

СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ СКИ КЛУБ „ЮЛЕН“ В АВСТРИЯ

СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ СКИ…

Австрийския ски център Altenmarkt-Zauchensee прие над 1000...

СКИ КЛУБ „БАНСКО“ СЪС ЗЛАТЕН И СРЕБЪРЕН МЕДАЛ В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ ЗА БАЛКАНСКАТА КУПА ПО СКИ БЯГАНЕ

СКИ КЛУБ „БАНСКО“ СЪС ЗЛАТЕН И…

Скиорите от СК“Банско“ участваха в последно състезание...

В БАНСКО БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА СВЕТОВНОТО МЛАДЕЖКО ПЪРВЕНСТВО ПО СНОУБОРД

В БАНСКО БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА…

Световното първенство по сноуборд за младежи и...

ТАЛАНТЛИВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СК „ЮЛЕН“ ОКУПИРАХА ЧЕЛНИТЕ МЕСТА И В СНОУБОРДА

ТАЛАНТЛИВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СК „ЮЛЕН“ ОКУПИРАХА…

През изминалите дни на писта „Стената“ в...

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА`2023

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА`2023

22 март е определен за Световен ден...

ИЗЛОЖБАТА „ДА СИ СПОМНИМ С УВАЖЕНИЕ И УСМИВКА” РАЗВЪЛНУВА БАНСКАЛИИ

ИЗЛОЖБАТА „ДА СИ СПОМНИМ С УВАЖЕНИЕ…

Първата по рода си фотографска изложба от...

НОВИ ВЪРХОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „АЛПИРИНСКИ“

НОВИ ВЪРХОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „АЛПИРИНСКИ“

През изминалата седмица, на 18-ти и 19-ти...

СКИ КЛУБ „БАНСКО” ВЗЕ ЗЛАТОТО НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СКИ БЯГАНЕ

СКИ КЛУБ „БАНСКО” ВЗЕ ЗЛАТОТО НА…

На провелото се Държавно ппървенство по ски...

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА BANSKO FREERIDE WORLD TOUR QUALIFIER 3

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ…

България постигна две победи в голямото международно...

БАНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА ГОСТУВА В КРАКОВ

БАНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА ГОСТУВА В КРАКОВ

Гостуването на Музеен комплекс-Банско в Полша продължава...

ЗЛАТЕН ДУБЪЛ ЗА ЕЛЕНА ГЛАВЧЕВА И МИЛУШ ПАНЧЕВ ОТ СКИ КЛУБ „ЮЛЕН

ЗЛАТЕН ДУБЪЛ ЗА ЕЛЕНА ГЛАВЧЕВА И…

Най-добрите деца от пет нации премериха сили...

НАШИТЕ ДЕЦА

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

Днес учениците от четвъртите класове на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско пресъздадоха...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Връчване на Заповед № 03-22-47/18.05.2022г. на кмета на община Банско на основание чл.18а, ал.10 от АПК

З А П О В Е Д

03-22-47

гр. Банско, 18.05.2022 год.

1. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.107, ал. 1 от Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община Банско и протокол на тръжната комисия, за резултата от проведения на 10.05.2022г. публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк(поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище).

Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

О п р е д е л я м  з а  с п е ч е л и л  т ъ р га:

„БИЛЯРОВИ“ ООД, ЕИК 202984888 със седалище и адрес: гр.Добринище, ул.“Атанас Попадийн“ №…, представлявано и управлявано от Георги…. Биляров в качеството му на управител.

2. Условия и задължения, залегнали в тръжното условие :

2.1. Отдава се под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ  терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк(поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище). Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

2.2. Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

2.3. Месечната наемна цена е в размер на 1440.00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС.

2.4. Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем. 

3. След  влизане на заповедта в сила се подписва договор за наем при горецитираната месечна наемна цена от 1440лв.  лева и условията по т.2 от настоящата заповед.  

4. Настоящата заповед да бъде връчена на началник отдел ОСЗГ и началник отдел „Счетоводство”.

5. Настоящата заповед да бъде връчена по реда на АПК на участниците в търга, за сведение и изпълнение. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщаването й.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стойчо Баненски - зам.- кмет на Община Банско.

     

ИВАН КАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО