Log in

cao final 1

Заповед за комисия по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 година, Общинска служба по земеделие -Банско, информира собствениците и ползвателите на пасища, мери и ливади, че  са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово, община Банско, област Благоевград.

Регистрите са обявени на интернет страницата на  Областна дирекция „Земеделие“ - град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие - Банско.

          

ВАЛЕНТИН ТРЕНЧЕВ

Главен експерт в Общинска служба по земеделие - Банско

 

01.11. 2022 г.