Log in

cao final 1

Констативен протокол във връзка с изпълнение на Заповед № 04-22-15/26.10.2022г. на Кмета на Община Банско за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

CCI 000090 Page 1

CCI 000090 Page 2

CCI 000090 Page 3

CCI 000090 Page 4

CCI 000090 Page 5