Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Сесия на Общински съвет Банско

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско даде...

ТРИ ПЛАНИНИ ХАРД ЕНДУРО БАНСКО

На 2 и 3 юли Банско отновно...

„КУПА МАРГИ"

Под това мото, в памет на неговия...

ПИРИН РЪН – БАНСКО 2022

При доста добри метеорологични условия тази неделя...

МФФ „ШАРЕНА СТОМНА 2022”

В Добринище се проведе V-ят Международен фолклорен...

МАЛКИТЕ ФУТБОЛИСТИ НА БАНСКО НА ТУРНИР…

През изминалия уикенд футболистите от Детско юношеската...

БЪЛГАРСКИ ХОРА И ФАНФАРИ НА ПЛОЩАДА В БАНСКО

БЪЛГАРСКИ ХОРА И ФАНФАРИ НА ПЛОЩАДА…

Тържествени звуци разпръснаха в събота, надвисналите над...

ПИРИН РЪН 2022

ПИРИН РЪН 2022

Банско даде старт на 12-то издание на...

На 16 юли 2022г. Община Банско кани всички жители и хора с корени от с. Осеново на събор в местността „Осеновски чал”.

ПОКАНА ЗА СЪБОР В МЕСТНОСТТА „ОСЕНОВСКИ…

На 16 юли 2022г. Община Банско кани...

Община Банско и Асоциация фестивалите в България Ви канят на площад „Никола Вапцаров”, където и тази вечер талантливите деца от ученическите духови и фанфарни оркестри ще представят своята програма.

ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ОРКЕСТРИ

Община Банско и Асоциация фестивалите в България...

Фестивал на училищните оркестри

ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ОРКЕСТРИ – ДЕН…

Лятото в Банско започва с необичаен ритъм...

Учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско участват пета година в престижното международно математическо състезание „Математика без граници“ и се представят блестящо, а училището се утвърди като отлична школа за откриване и развиване на математическите способности на децата още от ранна възраст.

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА…

През месеца, в който честваме 300 години...

Община Банско има удоволствието да ви представи първия брой на Електронния бизнес бюлетин

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Община Банско има удоволствието да ви представи...

ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ОРКЕСТРИ

ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ОРКЕСТРИ

Утре, 24-ти юни, в Банско започва Фестивал...

Децата ни са достойни наследници на Паисий Хилендарски и ние сме горди, че те носят в себе си искрата на Възраждането, будния ум и предприемчивостта на предците си

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА…

През месеца, в който честваме 300 години...

От 147 участници в конкурс

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА…

През месеца, в който честваме 300 години...

НАШИТЕ ДЕЦА

През месеца, в който честваме 300 години от рождението великия ни съгражданин Паисий Хилендарски, 260 години от написване на „История славянобългарска“ и 60 години от канонизацията на отец Паисий, ще представим в поредица от публикации успехите на децата от община Банско в извънучебната дейност през завършващата учебна година.

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА

През месеца, в който честваме 300 години от рождението великия ни съгражданин Паисий Хилендарски, 260...

displayinline

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

З А П О В Е Д

№ 05-20-11

гр. Банско, 29.01.2020г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи чл.137, ал.2 от Закона за туризма във връзка с чл.137, ал.1, т.1 и чл.133, ал.3 от Закона за туризма, §5, ал.1, т.6 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за туризма и Протокол № 7/15.01.2020г. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти, назначена със Заповед №09-20-9/10.01.2020г. на Кмета на община Банско     

ПРЕКРАТЯВАМ:

категорията на следните туристически обекти:

Туристически обект

Адрес на обекта

№ на удостове-

рението

Дата на удостоверение-

то

1.

Самостоятелни стаи

,,Джаре”

гр.Добринище

м. ,,Логовете”, под х. ,,Гоце Делчев”

00079

24.10.2012г.

2.

Закусвалня ,,Джаре”

гр.Добринище

м. ,,Логовете”, под х. ,,Гоце Делчев”

00080

24.10.2012г.

3.

Самостоятелни стаи в ап.12, бл.3 на жил. сграда ,,Грамадето”

гр. Банско, ул.

,,Найден Геров” №12

00083

13.11.2012г.

4.

Самостоятелни стаи ,,Иван”

гр.Банско, ул.,,Княз Борис I”

№19

00087

15.11.2012г.

5.

Самостоятелни стаи в ап.22, ет.1 на жил. сграда ,,Фортуна”

гр.Банско, ул.,,Найден Геров”

№10

00088

15.11.2012г.

6.

Самостоятелни стаи в ап.17 в жил. сграда ,,Фортуна”

гр.Банско, ул.,,Найден Геров”

№10

00090

15.11.2012г.

7.

Закусвалня ,,Места”

община Банско

с. Места

00092

23.11.2012г.

8.

Самостоятелни стаи в ап.8 на жил. сграда ,,Бондис”

гр.Банско,

м. ,,Грамадето”

00096

26.11.2012г.

9.

Самостоятелни стаи в ап.6 на жил. сграда ,,Бондис”

гр.Банско,

м. ,,Грамадето”

00095

26.11.2012г.

10.

Самостоятелни стаи в ап.1, бл.3 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00098

03.12.2012г.

11.

Самостоятелни стаи в ап.15, бл.9 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00099

03.12.2012г.

12.

Самостоятелни стаи в ап.9, бл.10 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00100

03.12.2012г.

13.

Самостоятелни стаи в ап.6, бл.12 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00101

03.12.2012г.

14.

Самостоятелни стаи в ап.6, бл.9 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00104

03.12.2012г.

15.

Самостоятелни стаи в ап.2, бл.14 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00105

03.12.2012г.

16.

Кафе-сладкарница ,,Вихрен”

гр. Банско

пл. ,,Илинден” №1

00433

07.11.2014г.

17.

Стаи за гости в ап.Д5-17 на жил. сграда ,,Стар хан”

гр.Банско,

м. ,,Грамадето”

00440

25.11.2014г.

18.

Стаи за гости в ап.Б12 на жил. сграда ,,Бъндерица”

гр.Банско,

ул. ,,Хан Аспарух”

№2

00450

11.12.2014г.

19.

Стаи за гости в ап.А05 на жил. сграда ,,Бъндерица”

гр.Банско,

ул. ,,Хан Аспарух”

№2

00451

12.12.2014г.

20.

Стаи за гости в ап.А06 на жил. сграда ,,Бъндерица”

гр.Банско,

ул. ,,Хан Аспарух”

№2

00449

12.12.2014г.

21.

Стаи за гости в ап.А-2-04 на жил. сграда ,,Демяница”

гр.Банско,

м.,,Грамадето”

00456

16.12.2014г.

22.

Стаи за гости в ап.23Б на жил. сграда ,,Фортуна”

гр.Банско,

ул.,,Найден Геров”

№10

00454

16.12.2014г.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица.

Настоящата заповед да бъде поставена в непосредствена близост до мястото на подаване на заявленията за определяне на вида и категорията на обектите, както и да бъде публикувана на интернет-страницата на община Банско.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-десетдневен срок от датата на нейното съобщаване чрез кмета на община Банско пред Административен съд - Благоевград.  

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Секретаря на община Банско.

 

САШКА ВЪЧКОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО