Log in

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Международен фестивал на планинарското кино „Банско филм фест”

Международен фестивал на планинарското кино „Банско…

Изключително интересни фестивални дни предлага XX- то...

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ

Уважаеми жители и гости на град Банско, на...

На празничния 22 септември бе дадено началото на ХХ Международен фестивал на планинарското и приключенското кино.

ХХ-ти ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПЛАНИНАРСКОТО…

На празничния 22 септември бе дадено началото...

С водосвет в Банско бе открита Къща на занаятите, където ще се изпълнява програма на Организацията на надомните работници в Източна Европа и Централна Азия.

В БАНСКО БЕ ОТКРИТА КЪЩА НА…

С водосвет в Банско бе открита Къща...

Денят на независимостта на България – 22 септември, беше тържествено отбелязан в Банско.

БАНСКО ПОЧЕТЕ ТЪРЖЕСТВЕНО 22 СЕПТЕМВРИ

Денят на независимостта на България – 22...

БАНСКО РЕЦИКЛИРА! ВСИЧКИ ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА!

БАНСКО РЕЦИКЛИРА! ВСИЧКИ ЗАЕДНО В ГРИЖА…

В продължение на два месеца в община...

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

От 16 до 22 септември 2021 г...

ОБЯВА за приемане на заявления за…

Община Банско, в качеството си на доставчик...

С тържествен водосвет в Банско бе открита за движение новоизградената улица покрай река Глазне, която ще се нарича „Гранит”.

БАНСКО ИМА НОВА УЛИЦА

С тържествен водосвет в Банско бе открита...

СЛЪНЧЕВ И ПРАЗНИЧЕН 15 СЕПТЕМВРИ В ОБЩИНА БАНСКО

СЛЪНЧЕВ И ПРАЗНИЧЕН 15 СЕПТЕМВРИ В…

В училищата в община Банско днес прозвуча...

Спортен клуб на ветераните в подкрепа на детския футбол

Спортен клуб на ветераните в подкрепа…

Истински празник за децата от община Банско...

За поредна година Добринище събра гросмайстори от цялата страна и чужбина.

Четвърти Шах фест Добринище приключи с…

За поредна година Добринище събра гросмайстори от...

ВАЖНО

Патронажна грижа+ в Община Банско

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА БАНСКО“

  Във връзка със сключен договор за проект № BG05М9ОP001-6.002-0191-CO1 „Патронажна грижа+ в Община Банско“, финансиран...

СПОРТНИ НОВИНИ

"ТАЕКУОНДО КЛУБ ХОУК-БАНСКО" започна подготовка за предстоящия състезателен сезон

Част от спортистите от "ТАЕКУОНДО КЛУБ ХОУК-БАНСКО" започнаха подготовка за предстоящия състезателен сезон с лагер...

НАШИТЕ ДЕЦА

Завърши Детска полицейска школа 2021

Завърши Детска полицейска школа 2021

С връчване на грамоти, подписани лично за всяко дете от началника на РПУ Банско Кирил...

Обява за отдаване под наем на част от сграда и терен в бившата Казарма

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда - публична общинска собственост, с площ от 1315 кв.м., находяща се в западната част на сграда с идентификатор 02676.150.1612.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с обща площ от 1747 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма и 1000 кв.м. от поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). За имота е съставен АОС № 1028/23.04.2013 г.

Сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Дата, място и час на провеждане на търга с явно наддаване:

На 29.07.2020г. (сряда) от 17.00 часа, в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 29.07.2020 г. (сряда) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 31.07.2020 г. (петък) от 17.00 часа.

Началната тръжна цена е 957.50 лв. (деветстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 95.75 лв. (деветдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.          

Депозитната вноска за участие в търга е 2000.00 лв. (две хиляди лева), която трябва да е постъпила по сметка на Община Банско най-късно до края на последния работен ден, предхождащ деня на търга:

IBAN сметка : BG36 FINV 9150 33BG N0M1 YP

BIC код : FINV BGSF

Обслужваща банка: “Първа Инвестиционна Банка” АД.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ