Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

Една спортна инициатива обедини учениците от гимназиалния...

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

За девети пореден път, през лятото в...

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Денят на светите братя Кирил и Методий...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Прием на документи от кандидат асистенти по проект "Независим живот в община Банско"

glava-nezavisim-jivot

Във връзка със сключен договор за проект № BG05M9OP001-2.002-0251-C01 "Независим живот в община Банско", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот", Община Банско уведомява заинтересованите страни, че стартира повторен прием на заявления за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява

Кандидатстване: Срок постоянен

1.    За  лични  асистенти,  социални  асистенти  и  домашни  помощници  по  проекта  могат  да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
1.1.    безработни лица;
1.2.    трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
1.3.    неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Всички кандидати за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници ще бъдат уведомени за:
•    явяване на интервю;
•    сключване на трудов договор;
•    участие в обучение;
•    участие в среща/и  с одобрени  потребители за избора им на  лични  асистенти, социални асистенти и домашни помощници;

Лицата, които желаят да кандидатстват за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници заявление по образец и изискуемите документи – лично, по настоящ адрес в община Банско - Бенефициент по проекта.

Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях потребител на социалната услуга.

2.    При кандидатстването се прилагат следните документи:
2.1.    Документ за самоличност (копие)
2.2.    Автобиография (по образец)
2.3.    Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
2.4.    Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
2.5.    Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
2.6.    Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
 

2.7.    Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
2.8.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично. Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни
2.9.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни

Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата
„Личен асистент”; „Домашен помощник”; „Домашен санитар” и т.н. (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект ще бъдат включени в поддържащо обучение.

Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8.00-17.00 часа в стая
№303 на Община Банско,  както  и да бъдат изтеглени от  официалния  сайт на община Банско  www.bansko.bg.

За резултатите на класираните кандидати ще бъдат информирани писмено.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая
№ 303 в Община Банско, гр. Банско, пл. Никола Вапцаров” №1 или на тел. 0749/88642 – технически сътрудник по проекта.

Образците на заявленията може да свалите от ТУК.