Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Денят на светите братя Кирил и Методий...

ДЕЦАТА, С ЧИИТО ТРУД, ТАЛАНТИ, УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ БАНСКО СЕ ГОРДЕЕ

ДЕЦАТА, С ЧИИТО ТРУД, ТАЛАНТИ, УСПЕХИ…

Наградените по случай 24 Май деца, с...

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

В навечерието на националния празник 24 Май...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Обява за продажба на бунгало в Осеново

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Сграда с идентификатор 54136.1.235.2  (пет, четири, едно, три, шест, точка, едно, точка, две, три, пет,  точка, две) по КККР на с. Осеново, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-603/03.09.2019 г. на изп.директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед 18-10710-06.11.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград. Адрес на сградата: с. Осеново, п.к. 2774.  Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 54136.1.235. Същата е със застроена площ от 10 кв.м. ( десет кв.м.). Брой етажи: 1 /един/,  брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: Курортна, туристическа сграда. Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Началната тръжна цена за продажба на гореописания имот е 281.00 лв. (двеста осемдесет и един лева). На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС. Върху сумата се начислява и дължи данък придобиване на имущество.

Стъпката за наддаване е 20.00 лв. (двадесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 100.00 лв. (сто лева), която трябва да е постъпила по сметка на Община Банско най-късно до края на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

Търгът ще се проведе на 19.09.2022 г. (понеделник) от 16:30 часа, в Административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 19.09.2022 г. (понеделник) ще се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на  21.09.2022 г. (сряда) в 16:30 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на търга. Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, тел. +359 749 8 86 28.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ