Log in

Последни новини

ПЛУВНО ЛЯТО – 2024г.

С много слънце, усмивки и добро настроение завърши „Плувно лято” – 2024г. за деца и...

Мерки пожари-6.24

Уважаеми жители  и гости на община Банско,             Предвид трайно установилите се високи температури, продължителното засушаване и...

БАНСКО СЪС СИЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА "ДЕТСКИЯ ПИРИН ФОЛК 2024"

На 22-ри и 23-ти юни 2024г. в град София се проведе предварителна селекция за участие...

СЕДЕМ МЕДАЛА ЗА ТАЕКУОНДО КЛУБ ХОУК-БАНСКО НА „ОХРИД ОУПЪН“ 2024

От 21 до 23 юни в македонския град Охрид се проведе международният турнир по Таекуондо”...

ДОБРИНИЩЕ ОТНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „АЗАТ“

За втора поредна година Добринище беше домакин на Международния танцов фестивал за деца „АЗАТ“. Над...

ПИРИН РЪН - БАНСКО 2024

Традиционното състезание Пирин рън тази година събра близо седемдесет състезатели от пет националности в надпреварата...

ИЗЛОЖБА-БАЗАР ,,СВЕТЪТ ПРЕЗ НИШКИТЕ"

Над сто и петдесет уникални гоблени, изработени от младежите от „Защитени жилища 3 и 4“...

РЕДОВНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ БАНСКО – ХИЖА „ВИХРЕН” ДО 30 ОКТОМВРИ

От 1 юни до 30 октомври стартира автобусната линия по маршрута Банско – местност Шилигарника...

ОТ БАНСКО ТРЪГНА ТОЙ!

  302 години от рождението на свети Паисий Хилендарски Както всяка година на 19 юни, и днес...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦАТА ОТ ФОЛКЛОРНА ГРУПА „БАНСКА МЛАДОСТ“ ЗАСЛУЖИХА МНОГОБРОЙНИ МЕДАЛИ

Фолклорна група "Банска младост " към НЧ"Никола Вапцаров-1894" спечели първо място на Фестивала на изкуствата... Read more

ДЕЦАТА НА БАНСКО ПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА ТЕАТЪРА

🧚‍♂️🎭🎉Народно читалище „Никола Вапцаров-1894“ и Община Банско организираха за децата незабравим празник. Фоайето на читалището... Read more

ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА БАНСКО

Отново Банско има повод да се гордее със своите деца! Двама от тримата финалисти на... Read more

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ УСПЕХИ ЗА МЛАДИТЕ АЛПИЙЦИ НА СК „ЮЛЕН“

На 22 и 23 март 2024 г. Банско беше домакин на Държавното първенство по ски... Read more

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА ГРАЦИИТЕ ОТ БАНСКО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР „КРАКРА КЪП”

Клубът по художествена гимнастика „Банско“ взе участие в VI Международен турнир „Кракра къп“ в гр... Read more

АЛПИЙЦИТЕ НА СК"ЮЛЕН" С ПРИЗОВИ КЛАСИРАНИЯ В ТРИ ШАМПИОНАТА

От 13 до 15 март в курортите Боровец и Мальовица се проведоха детски състезания за... Read more

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Bansko summer 2024 plakat

cao final 1

Връчване на Заповед № 03-22-47/18.05.2022г. на кмета на община Банско на основание чл.18а, ал.10 от АПК

З А П О В Е Д

03-22-47

гр. Банско, 18.05.2022 год.

1. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.107, ал. 1 от Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община Банско и протокол на тръжната комисия, за резултата от проведения на 10.05.2022г. публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк(поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище).

Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

О п р е д е л я м  з а  с п е ч е л и л  т ъ р га:

„БИЛЯРОВИ“ ООД, ЕИК 202984888 със седалище и адрес: гр.Добринище, ул.“Атанас Попадийн“ №…, представлявано и управлявано от Георги…. Биляров в качеството му на управител.

2. Условия и задължения, залегнали в тръжното условие :

2.1. Отдава се под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ  терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк(поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище). Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

2.2. Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

2.3. Месечната наемна цена е в размер на 1440.00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС.

2.4. Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем. 

3. След  влизане на заповедта в сила се подписва договор за наем при горецитираната месечна наемна цена от 1440лв.  лева и условията по т.2 от настоящата заповед.  

4. Настоящата заповед да бъде връчена на началник отдел ОСЗГ и началник отдел „Счетоводство”.

5. Настоящата заповед да бъде връчена по реда на АПК на участниците в търга, за сведение и изпълнение. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщаването й.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стойчо Баненски - зам.- кмет на Община Банско.

     

ИВАН КАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО