Log in
Vinaora Nivo Slider 3.x

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

РЕСПЕКТ КЪМ РАБОТАТА НА ПЛАНИНСКИТЕ СПАСИТЕЛИ…

За пореден път мъжете от Планинска спасителна...

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА…

Министерство на образованието и науката  и Професионална...

Знак на уважение

В знак на уважение към възрастните жители...

Златоуста литургия

На втория ден на възкресение Христово в...

ВАЖНО!

На територията на всички детски градини в...

СЪС СЛЪНЦЕ ЗАМЕСЕН Е ХЛЯБЪТ

Музеен комплекс – Банско, НЧ „Никола Вапцаров-1894“...

Изненада за кмета

Най-малките ученици от подготвителна група „Пчеличка” на...

ВЕЛИКДЕНСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК

С огромна радост и ентусиазъм, всички ученици...

Кметът Иван Кадев докладва изпълнението за…

Главни акценти в дневния ред на Общинския...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско даде...

РУ-БАНСКО ПОЛУЧИ ОБОРУДВАНЕ ОТ ОБЩИНАТА

Кметът на община Банско Иван Кадев връчи...

ВАЖНО

Ремонт и профилактика на топлопреносната мрежа

"Топлоснабдяване Банско" ЕООД уведомява абонатите си, че от 17.05.2021 г. ще преустанови подаването на топлинна...

СПОРТНИ НОВИНИ

БФСки проведе в Банско тренировъчен лагер на младите таланти в ските

Българската федерация по ски проведе в рамките на три дни тренировъчен лагер в Банско с...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦА И ДЪРВЕТА ЩЕ РАСТАТ ЗАЕДНО

За втора поредна година децата от община Банско участват в кампанията „Засаждаме бъдеще” с Гората.бг...

Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.417 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02676.501.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, Тома Вишанов № 6, площ: 399 кв.м. (триста деветдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 417, квартал: 169, парцел: VII, съседи: 02676.501.423, 02676.501.828, 02676.501.829, 02676.501.416, 02676.501.3678, 02676.501.418.

 Началната тръжна цена е в размер на 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 2 000.00 лв. (две хиляди лева).

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 4 000.00 лв. (четири хиляди лева).

Търгът ще се проведе на 05.01.2021 г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 05.01.2021 г. (вторник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 08.01.2021 г. (петък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ