Log in

cao final 1

Последни новини

В БАНСКО СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА НОВО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА…

Днес се проведе встъпителната пресконференция по проект № BG-RRP-4.025-0055 "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура...

2 МАЙ ЩЕ БЪДЕ НЕУЧЕБЕН В ОБЩИНА БАНСКО

  Учениците в училищата в община Банско ще имат допълнително един ден ваканция на 2 май. Във...

СПОРТИСТИ ОТ БАНСКО УЧАСТВАТ В ЕВРО`2024 ПО ТАЕКУОНДО

СПОРТИСТИ ОТ БАНСКО УЧАСТВАТ В ЕВРО`2024 ПО ТАЕКУОНДО Двама от най-добрите състезатели на Таекуондо клуб “Хоук-Банско”...

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2024

От 16 до 26 април 2024 г., Община Банско организира пролетно почистване. Приканват се всички...

УСПЕХ НА ДОБРОВОЛЧЕСКАТА АКЦИЯ „С ЛЮБОВ КЪМ ДЪРВЕТАТА“

Проведената в края на миналата седмица акция „С любов към дърветата“ за почистване на дърветата...

ВАЖНО!

  Считано от 01.05.2024 г., „Топлоснабдяване Банско" ЕООД преустановява подаването на топлинна енергия на своите клиенти...

ПОБЕДА ЗА НИКОЛАЯ СЪБЕВА НА DIAMOND CUP MALTA 2024

  Най-добрата в бодибилдинга в България – Николая Събева от Банско, оправда собствените си очаквания за...

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНА БАНСКО!

Общинските власти организират обработка срещу бълхи и кърлежи на обществени терени – детски и...

БАНСКО ТРИУМФИРА В КАНАДСКАТА БОРБА

Състезателите от Банско бяха над всички на Държавното първенство по канадска борба. Местните клубове „Армспорт“...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦАТА НА БАНСКО ПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА ТЕАТЪРА

🧚‍♂️🎭🎉Народно читалище „Никола Вапцаров-1894“ и Община Банско организираха за децата незабравим празник. Фоайето на читалището...

ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА БАНСКО

Отново Банско има повод да се гордее със своите деца! Двама от тримата финалисти на...

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ УСПЕХИ ЗА МЛАДИТЕ АЛПИЙЦИ НА СК „ЮЛЕН“

На 22 и 23 март 2024 г. Банско беше домакин на Държавното първенство по ски...

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА ГРАЦИИТЕ ОТ БАНСКО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР „КРАКРА КЪП”

Клубът по художествена гимнастика „Банско“ взе участие в VI Международен турнир „Кракра къп“ в гр...

АЛПИЙЦИТЕ НА СК"ЮЛЕН" С ПРИЗОВИ КЛАСИРАНИЯ В ТРИ ШАМПИОНАТА

От 13 до 15 март в курортите Боровец и Мальовица се проведоха детски състезания за...

ПРАЗНИК ПО РОДОЛЮБИЕ

Истински български празник по родолюбие ни подариха днес децата от 2 „а” клас на СУ...

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Най-екстремната седмица в Банско идва скоро

BFF-2018-FbCover-1БанскоФилмФест`2018 – 21 - 25 ноември 2018

100 филмаот 30 държави, 10 звездинаекстремнитеспортове, 12 изложби, демонстрации, детскапрограма, партитаиразбирасе

100% Extreme
100% Adventure
100% Adrenaline

ГрадБанскощеедомакинна 18-тотоизданиенаБанскоФилмФест - Най-мащабниятфилмовфестивалзаекстремниспортове, планинииприключениявБългария. Фестивалътще предложинапубликатаотБългарияичужбинаедноуникалноизживяваневнеповторимформат - катерене, алпинизъм, фрийрайдинг, екстремноколоездене, каяк, гмуркане, сърфидр. Щесесрещнетеснай-добритеиактуалниприключенцииектремниличностивсвета. Фокуснасъбитиетотазигодинасахоратасуврежданиявекстремнитеспортовесъсспециаленгост, презентацияифилмовапрограма.
Над 15 мотивационнипрезентациии workshop-вещебъдатизнесениотчуждестранниибългарскигости. Десетизложбищеукрасятфоайетатанафестивалниятцентър. Над 350 децащеоткриятсветанаекстремнитедейностиипътешествиятавпрограматаБанскофилмфестKIDS. 

ВсичкипрожекцииипрезентациищесепроведатвградБанско, Читалище „НиколаВапцаров“ ивкино-залатанаПосетителскияинформационенцентър, авходътенапълносвободен! ОчаквамеВивпланинарскияцентърБанско, всърцетонаПиринпланина, далечотголемияишуменград, задасеслеемведноприключение, наречено - БанскоФилмФест!

ФИЛМИТЕ
Вконкурснатаиретроспективнатапрограмащебъдатпоказани 100 филмавконкурснатаиретроспективнапрограма. Щевидитехитовитефилми "AmaDablam - The Holy Mountain", режисьорРайнхолдМеснери "The DOWN WALL" заисторическотопостижениепрезянуари 2015г., когатоамериканскитекатерачиТомиКолдуелиКевинЙоргенсонзавладяхасветасусилиятасидасеизкачатпривидноневъзможнатаскалнастенаот 3 000 футавНационалнияпаркЙосемити, Калифорния.

Програматавключванай-добротоотсветовнатапродукцияпотемата – няколкодесеткифилма, носителинанаградиотнай-големитеинай-престижнитекинофестиваливсвета.

ЖУРИТО– МеждународнотожуринаБФФ 2018 евсъстав:
- МихаелПаузе (Германия) – председателнаЖурито, директорнаМеждународнияфестивалнапланинарскотокиновТегензее, Германия
- АлесандроФилипини (Италия) - журналист
- АлександърДонев (България) - кинокритик
- КаменАлипиев (България) - журналист
- ИванОбрейков (България) - оператор


ЗВЕЗДИТЕНАБАНСКОФИЛМФЕСТ - ГОСТИТЕ

- ТомасХубер (Германия) – единотнай-големитесъвременниспортникатерачи, авторнаедниотнай-труднитеизкачванияпонай-известнитескалнистенивсвета, практикуващ B. A. S. E. jumping иполетискостюм-крило,
- МариоВиелмо (Италия) – алпинистирежисьор,
- ФредерикЖентет (Франция) – екстременскиор, премиерниспусканиявПеруиЕвропа,
- МатиасМайер (Австрия) – единотнай-известнитефрийрайдъри, правиуспешниспусканиявнай-недостъпнитеиотдалечениточкинаЗемята – Свалбалд, ГренландияиАнтарктида, екстременрежисьориавторнамножествофилми,
- УркоБарандиаран (Испания) – пара-катерач, мотивационенлектор, неговотогостуванеечаст от панела „Темогат – хоратасуврежданияиекстремитеспортове“. Уркоезагубилдесниясикракприавтомобилнакатастрофа. Нотованемупречидаживееактивноидасерадванаживота. Тъкмообратното – стававсепо-силен.Съсзавиднаупоритостсиизбиравсепо-трудницелииднесесреднай-силнитепара-катерачивсвета. Засвоитеуспехивсъстезателнотокатеренепрез 2014 г. Беудостoенсизключителнопрестижнатанаграда “Arco Rock Legends”! 
- СебастианоВалентини (Италия) – алпинист, участвалвмножествоекспедициивХималаитеиАлпите,
- д-рВолкерШофел (Германия) – спортенлекарилекаркъмекспедиции, правипремиерниизкачваниявМалайзияиТайланд.

Публикатащесесрещнеисбългарскитеалпинисти, пещерняцииекстремниличности:
- 40 годиниотпървото българскоизкачванепояпонскатадиретисиманаАйгер / М.Савов,Сп.МалиновиМ.Христова/- презентациянаМетодиСавов.
- 20 годиниотбългарскотоизкачванепобезименнатакуланаТранго,Пакистан, презентациянаНиколайПетков.
- 50 годиниски-алпинизъмвБългария- презентациянаКънчоДолапчиевиМладенКатранджиев.
- Презентация "Пътятнагидовете" – ГеоргиГеоргиев - алпинист, екстременскиор, ВикторВарошкин - катерач, планинскиспасител, ГеоргиПенев– планинскиводач.
- ПрезентациянаекстремниясноубордистВладимирПавлов.
- ПрезентациянаводещитебългарскиспелеолозиАлексейЖалов, ЖоржВлайков, КонстантинСтоилов, ДилянаХристова. 

БанскофилмфестBOOK представяненакнигите :
- "ВалтерБонати - братът, койтонезнаех, чеимам", РайнхолдМеснер, АлесандроФилипини
- "Уловенимиговеотблизоидалеч", ДаниелПангев

СЕМИНАРИ, РАБОТИЛНИЦИИЛЕКЦИИОТ “ПЛАНИНАРСКАТААКАДЕМИЯ” НАБАНСКОФИЛМФЕСТ
Съпътстващатапрограмавключва 10 изложби, семинарииработилници, Survival панелслекциянад-рВолкерШофел "Травмиповременакатерене", Планинарскаакадемия, рубриката “Памет – незабравимитебългарскипътешественици”, отбелязваненагодишниниотважнисъбитиявбългарскияалпинизъм. 

БанскоФилмФестKIDS – детскаимладежкапрограма
Важначастотпрограматаеспециалниятпанелзадецаимладежи – БанскоФилмФестKIDS. ВеченяколкогодинизадецатаимладежитеотБанскоирегионаевъзможнодаседокоснатнесамодонепознатиземиичовешкиисториичрезфилмите, ноидасесрещнатличностърсачитенаприключения – гостинасъбитието. ЕкипътнаБанскофилмфесттвърдовярва, четезиобразователниспособиобогатяватобщатакулуранадецатаидопълватучебнияпроцес. Знаем, чевъввсякоеднодетесекриелюбопитствотокъмсвета, приключениятаипътешествията. Некаимпокажем, ченяманевъзможнинеща!

ВХОДСВОБОДЕН!

ОрганизаторинаБанскофилмфестса:
- ОбщинаБанско
- Сдружението “Международенфестивалнапланинарскияфилм”. 

Заповечеинформация:
www.banskofilmfest.com