Log in

cao final 1

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС - РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЕКТИТЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Музей

Адрес и телефон

Работно време

КЪЩА-МУЗЕЙ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”

пл. „Никола Вапцаров“№ 3

0749/88303

0749/83132

8.30 ч. – 13.00 ч.

14.00 ч. – 18.00 ч.

Безплатен вход: всеки последен понеделник от месеца

КЪЩА-МУЗЕЙ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

ул. „Пирин“ № 17

0749/88303

0749/83132

9.00 ч. – 12.00 ч.

13.00 ч. – 17.30 ч.

Почивен ден: вторник

Безплатен вход: всеки първи понеделник от месеца

МУЗЕЙ „ВЕЛЯНОВА КЪЩА”

ул. „Велян Огнев“ № 5

0749/88303

0749/83132

9.00 ч. – 13.00 ч.

14.00 ч. – 17.30 ч.

Почивни дни: неделя и понеделник

Безплатен вход: всяка първа сряда от месеца

ПОСТОЯННА ИЗЛОЖБА НА БАНСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ШКОЛА

ул. „Яне Сандански“ № 3

0749/88303

0749/83132

9.00 ч. – 12.00 ч.

13.00 ч. – 17.30 ч.

Почивни дни: неделя и понеделник

Безплатен вход: всяка втора сряда от месеца

ИСТОРИКО-ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС „РАДОНОВА КЪЩА”

ул. „Атон“ №3

0749/88303

0749/83132

9.00 ч. – 12.00 ч.

13.00 ч. – 17.30 ч.

Почивни дни: неделя и понеделник

Безплатен вход: всяка трета сряда от месеца

Духовно- исторически център „Паисий Хилендарски“

ул. „Отец Паисий“ №21

0749/88303

0749/83132

9.00 ч. – 13.00 ч.

14.00 ч. – 17.30 ч.

Почивни дни:

неделя и понеделник

Безплатен вход: всяка последна сряда от месеца