Log in

cao final 1

Късно aнтична крепост “Ситан Кале”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ „СИТАН КАЛЕ”

Археологическите проучвания в м.“Калята“ започват през 2013 г., когато се разкрива късно-античната крепост „Ситан кале“. Първите сведения за крепостта са от византийския хронист Кедрин /кр. на XI – нач. на XII в.сл.Хр./, който отбелязва: „Ситан е забележителен град...“ - доказателство, че още от онова време е представлявал многобройно селище. По своето предназначение крепостта е охранявала Разложката котловина, но същевременно е служела и за свързочен пункт с крепости от другата страна на Пирин – Мелник, Св.Врач /Сандански/ и др. Укрепеното селище се намира на 1300 м надморска височина на територията на НП“Пирин“ и е на 3,5 км южно от Банско. Изградено е на хълм, заобиколен от почти отвесни склонове, които сега са обрасли с вековни дървета. Според направените наблюдения, обхваща площ от около 10 декара. Разкрити са част от източната и северната стена с портата на цитаделата, които са построени от обработени варовикови камъни, споени с хоросан и са с дебелина 1,80-2,00 м. В североизточният ъгъл е изградена кръгла кула за охрана на портата. Откриват се множество фрагменти от битова и строителна керамика, стъклени фрагменти, железни предмети, стрели и копия, накити и др. По намерените до момента монети, може със сигурност да се твърди, че селището е обитавано за периода III – XIV в.сл.Хр. По проект на ОПРР, част от разкритата крепостна стена е реставрирана и консервирана. До укрепеното селище се стига по добре оформена туристическа пътека, обезопасена с дървени парапети. Поставени са указателни табели и са устроени кътове за почивка.

Голяма част от откритите артефакти са подредени в археологическа сбирка и са експонирени в Историко-етнографският комплекс „Радонова къща“ в Банско.