Log in

cao final 1

COVID-19

Covid 19 bez nadpis

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ COVID-19

 

ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 

Преболедували сте COVID-19? Дарете кръв!

 

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПЛАНИРАНИ ОБЩИНСКИ, КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

ДОКУМЕНТИ

Указания – Версия 12/13.07.2021 г.  на Министерство на туризма  за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България.

09.08.2021

 

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Банско за периода от 27.112020 г. до 21.12.2020 г.

27.11.2020

 

Заповед за временни противоепидемични мерки на територията на община Банско до края на извънредната епидемична обстановка

20.10.2020 г.

 

Заповед за преустановяване до второ нареждане провеждането на неделен ”Промишлен пазар”

04.10.2020 г.

 

Заповед за преустановяване заниманията в ДЦДМУ ”Здравец” и ДЦПЛУ”Седмична грижа”

04.10.2020 г.

 

КОНТАКТИ

Общинска служба „Обществен ред и сигурност”

0749 886 22

Общинска администрация, Отдел „Хуманитарни дейности”

0749 886 56

0893 637010