СПИСЪК С НЕПОДАЛИТЕ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПРЕД Общински съвет - Банско

  • PDF

СПИСЪК С НЕПОДАЛИТЕ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИПО ЧЛ.35 АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2019Г.

По ред

Вх. №/дата

Име и фамилия

Заемана длъжност

Декларации по чл.35 ал.1

НЯМА

Вътрешни правила за организация и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Банско

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: