Административни услуги

Банкови сметки

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Данък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Данък върху наследствата:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 22 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Патентен данък:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 14 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Други данъци: (данъчни оценки)
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 90
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Такса за битови отпадъци
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Такса за притежаване на куче
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 13
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Административни услуги
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Технически услуги
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 01
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Наеми
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 41 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Пазари, тържища
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 08
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Глоби, лихви, санкции
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 658 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Други неданъчни приходи
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 70 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

 

 


ГРАО

Read more...

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Общинска администрация - Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, чиито обекти са категоризирани през 2012 г., през 2013г. / от 01.01.2013г. до 26.03.2013г./ и през 2014г. и желаят да извършват туристическа дейност , че на основание § 5, ал.1, т.6 от Преходни и заключителни разпоредби, съответно на основание §121 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за туризма и на основание ал.2 и ал.3 на чл.133 от Закона за туризма е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект.

Поради това е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на срока за определената категория да подадат заявление-декларация за подновявяне категорията на обекта на фронт-офиса на община Банско, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.

В противен случай, във връзка с гореспоменатите разпоредби след изтичането на срока категорията на гореспоменатите обекти, ще бъде прекратена на основание чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без утвърдена категория ще им бъдат наложени санкции съгласно чл. 206 от Закона за туризма.

През 2020г. предстои да се поднови категорията на туристически обекти, които са били категоризирани през 2015г.

За допълнителна информация: тел. 0749 88627 – отдел „Икономическо развитие”.vajno2

Read more...

ДРУГИ

Read more...

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here: