Конкурси, търгове и обяви

1 ОБЯВА
2 СЪОБЩЕНИЕ
3 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии стопанисвани от ТП "ДГС Места" за 2019
4 Обявление № 33/06.06.2019г.
5 ОБЯВА
6 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
7 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
8 Уведомление
9 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
10 Обявление за публична продан
11 Обявление за публична продан
12 Обявление за публична продан
13 О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.
15 ОБЯВА за търг
16 СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година
17 СЪОБЩЕНИЕ
18 ОБЯВА
19 О Б Я В Л Е Н И Е № 29 от 08.05.2019 год.
20 Списък разпределение на мери, пасища и ливади, в землищата на Община Банско
21 ОБЯВА
22 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
23 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
24 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
25 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
26 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
27 Покана за общо събрание
28 ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за " Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Обидим - 1“ от П/ст „Банско“ до стълб №74 отклонени за ТП “Белият рид“
29 ОБЯВА на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС
30 УВЕДОМЛЕНИЕ за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here: