Конкурси, търгове и обяви

1 ОБЯВА
2 ОБЯВА
3 СЪОБЩЕНИЕ
4 ОБЯВЛЕНИЕ № 29/06.08.2020г.
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 26/06.08.2020г.
6 Съобщение за публично обявление
7 ОБЯВА
8 ОБЯВА
9 ОБЯВА
10 ОБЯВА
11 Съобщение за публична продан
12 Съобщение за публична продан
13 Съобщение за публична продан
14 ОБЯВА
15 ОБЯВА
16 Съобщение за публично обявление
17 Обява заседание Банско и Добринище - ниви 08.09.2020 г.
18 Съобщение за публично обявление
19 Обява заседание Банско и Добринище - ниви 08.09.2020 г.
20 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
21 Обявление №37 - 2020 г. на решение №208 - 2020 г. на ОбС
22 Обявление №36 - 2020 г. на решение №209 - 2020 г. на ОбС
23 Обявление №35 - 2020 г. на решение №211 - 2020 г. на ОбС
24 Съобщение за публична продан
25 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
26 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
27 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
28 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
29 О Б Я В Л Е Н И Е № 22/ 23.06.2020год.
30 Обяви за заседания на комисиите за създаване на масиви за ползване на ниви и трайни насаждения

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: