Банско представи опита си при внедряването на нови модели за управление в администрацията

  • PDF

На третата заключителна среща по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, изпълняван от Института за публична администрация, Община Банско представи опита си при внедряването на Модела CAF. Моделът CAF всъщност представлява система от инструменти за извършване на самооценка на работата на администрацията, на базата на която да се изведат области за подобрение, и съответно мерки за усъвършенстване.

Секретарят Иван Кадев и директорът на административните дейности Десислава Хаджирускова представиха своята работа по системата, акцентирайки върху мотивационния профил на служителите и мерките за повишаване на мотивацията за работа.

„Въведохме периодично анкетно проучване за отчитане на нива и тенденции на удовлетвореност сред служителите и обсъждане на резултатите, постарахме се да подобрим процеса на атестиране на служители при провеждането на междинни срещи, както и да разработим механизми за отчитане участието на служителите в работни групи и екипи при определяне допълнителното възнаграждение за постигнати резултати” сподели Хаджирускова по време на своето представяне.

За последните 6-7 години Общинска администрация Банско се утвърди като една от работещите публични организации в България. Банско е призьор в „ИТ Оскарите” на България през 2013г., като все още голяма част от останалите администрации са в ролята на догонващи по отношение на брой внедрени и работещи електронни услуги. Общината е двукратен носител на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво за 2014г и 2016г., лидер в прозрачността за 2017 г. и 2018 г. според класацията на „Фондация Програма достъп до информация”.opit-004


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: