„Наша гордост”

По-нестандартен начин за отбелязване на Международния ден за борба с наркотиците – 26 юни избра тази година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Банско с председател заместник-кмета Асен Кирицов. Като основен орган по превенция на употребата на наркотични вещества и на асоциалното поведение като цяло, комисията организира парти-награждаване в популярна дискотека в гр. Банско, на която бяха поканени изявените ученици в областта на спорта, културата и науката. За по-малките от тях имаше и аниматори, които направиха деня истински празник за децата. Тези от тях, които успяха да дойдат, получиха грамота „Наша гордост”. За наградените беше приготвена и още една изненада – подарък от комисията. Заедно с Мария Главчева – секретар на МКБППМН, те ще имат възможност да посетят местността Бъндеришка поляна и да ползват вълнуващите летни атракции и най-вече най-дългата водна пързалка в Европа.

Празникът завърши с пожелания за много здраве, още по-големи успехи и весела ваканция за всички ученици.

Участието във всякакви положителни извънкласни прояви е стъпката, която дели подрастващите от пътя на наркотиците и агресията. Живеейки чрез изкуствата, спорта и науката, децата разгръщат своите таланти и се доказват на различни състезания и конкурси, печелят награди и популярност. Това е най-добрият начин и най-правилният избор за един по-добър живот.gordost-001