Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” - с. Кремен

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Читалището съществува още от 1908 година. Основоположник е Благой Христов Джугданов – интелектуалец и будител. Той е патрон на читалището и носи неговото име Читалище „Благой Джугданов”. Читалището същесвува повече от 90 години с голяма дейност - театрална група, танцова група и певческа група. В последствие дейността му намалява и то бива закрито. През 2006г. читалището е отново възобновено и регистрирано в Министерството на културата, но с ново име Читалище „Светлина” – 2006 година. Работното време на читалището е от 8.00-12.00 ч и от 13.00-17.00 часа. Към читалището има библиотека и библиотечен фонд с над 1 800 книги.

Читалището провежда културни мероприятия в селото и извън него, участва в фестивали и събори.

Към читалището има сформирани две фолклорни групи: Женска фолклорна група и мъжка фолклорна група. Ръководител на ЖФГ е Зойка Юсева, а на мъжката Георги Узунов. Фолклорните групи участват във фестивалите: „Между три планини” гр.Банско; „Пирин пее” гр.Разлог; „Струма пее и танцува” с.Невестино; „Малишево пее и танцува” с. Микрево; „Неврокоп пее и танцува” гр. Гоце Делчев. Групите гостуват и в други региони на страната и чужбина.

 

КОНТАКТИ:

Адрес:

2771 с. Кремен

Председател: Георги Узунов

Секретар: Зойка Юсева